Hazineden flaş “otomatik katılımdan cayma hakkı” açıklaması

Hazineden flaş “otomatik katılımdan cayma hakkı” açıklaması

 

Hazine Müsteşarlığınca, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılımdan caymanın çalışana ait bir hak olduğu, bu hakkın bir başkasına veya işverene devrinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Müsteşarlıktan otomatik katılım sisteminde cayma hakkının kullanılmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış çalışanların, işverenin düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edileceği belirtildi.

CAYMA HAKKI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İlgili emeklilik planına göre, çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden iş günü, emeklilik planına dahil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla bildirileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çalışan bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip 10 iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleriyle çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.”

BAŞKASINA DEVREDEMEZ

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edileceği sistemde, cayma hakkının çalışana ait bir hak olduğu vurgulanan açıklamada, bunun bir başkasına veya işverene devrinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “İşverenlerin, cayma hakkını kullanma kararını çalışanlarının ad ve hesabına kullanmaları veya bu hakkın kullanımını teşvik edecek yönlendirmelerde bulunmaları mümkün olmamaktadır.” ifadesi kullanıldı.