OYAK Çimento’nun “Net-Zero” taahhüdü SBTi tarafından tescillendi

OYAK Çimento’nun “Net-Zero” taahhüdü SBTi tarafından tescillendi

OYAK Çimento’nun “Net-Zero” taahhüdü SBTi tarafından tescillendi

İklim değişikliğine bağlı riskleri odağına alarak hazırladığı 2050 yol haritası ışığında çalışmalarına hız kesmeden devam eden OYAK Çimento’nun “Net-Zero” taahhüdü SBTi tarafından tescillendi. Sektöründe söz konusu taahhüdü veren ilk Türk şirketi olan OYAK Çimento, sürdürülebilirlik alanında son beş yılda çok önemli yatırımlara imza attı.

 Sürdürülebilirlik alanında yönünü Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefine katkı verecek şekilde belirleyen OYAK Çimento’nun “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdü Science Based Targets Initiative (SBTi-Bilime Dayalı Hedefler Girişimi) tarafından tescillendi.

Karbon azaltım faaliyetlerine 2020 yılında hız veren OYAK Çimento, bu kapsamda şirketlerin küresel sıcaklık artışını 1,5 °C ile sınırlandırmak için bilime dayalı hedefleri belirlemek adına ihtiyaç duyduğu kriterleri bir araya getiren “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdünü Türkiye’de veren ilk çimento şirketi olmuştu.

Alternatif ham madde ve yakıt kullanımının artırılması, klinker kullanım oranının azaltılması, termal enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve yeni nesil teknolojilerin kullanılması, OYAK Çimento’nun “Net Zero” yaklaşımındaki temel stratejileri oluşturuyor.

OYAK Çimento’nun kısa vadeli hedefleri

OYAK Çimento, 2021 yılı Kapsam 1 ve 2 sera gazı salımlarını 2030 yılına kadar çimento ürün tonu başına yüzde 22,8 azaltmayı taahhüt ediyor. Söz konusu hedef kapsamında OYAK Çimento, aynı zaman dilimi içerisinde Kapsam 1 sera gazı salımlarını çimento ürün başına yüzde 20,5 ve Kapsam 2 sera gazı salımlarını çimento ürün başına yüzde 56,3 azaltacak. OYAK Çimento ayrıca, satın alınan çimento ve klinkerden kaynaklanan Kapsam 3 sera gazı salımlarını aynı zaman dilimi içerisinde satın alınan ton başına yüzde 22,9 oranında düşürecek. OYAK Çimento son olarak, yakıt ve enerji ile ilgili faaliyetlerden kaynaklanan Kapsam 3 sera gazı salımlarını aynı zaman dilimi içerisinde satın alınan yakıtların tonu başına yüzde 51,6 azaltacak.

OYAK Çimento’nun 2050 hedefleri

OYAK Çimento, 2021 baz yılına göre 2050 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 sera gazı salımlarını çimento ton başına yüzde 95,8 azaltmayı taahhüt ediyor. OYAK Çimento aynı zaman dilimi içerisinde Kapsam 3 sera gazı salımlarını da yüzde 90 oranında düşürecek.

 Alternatif yakıt kullanım oranını önemli ölçüde artırdı

Sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar yürüten OYAK Çimento; enerji maliyetlerini düşürmek, atık besleme sistemlerini daha ileri seviyelere götürmek, atık ısıdan geri kazanım tesisleri yapmak ve daha çevreci üniteler kurmak için son beş yılda ciddi yatırımlar gerçekleştirirken, alternatif yakıt kullanım oranını da önemli ölçüde artırdı.

Science Based Targets Initiative 2015 yılında kuruldu

Science Based Targets Initiative (SBTi-Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi); the Carbon Disclosure Project (CDP), the United Nations Global Compact (UNGC), the World Resources Institute (WRI) ve the World Wildlife Fund for Nature’nin (WWF) ortak girişimi ile 2015 yılında kuruldu. Şirketlerin sera gazı emisyonlarını Paris Anlaşması ile uyumlu bir şekilde azaltmalarını teşvik eden SBTi, sera gazı emisyonlarını hesaplayan şirketler için bilime dayalı hedefler belirliyor.