Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla resmen kuruldu. Hedef, riskli yapıları ve Türkiye’nin yapı stokunu hızla yenilemek..

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında da; ‘Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’, ‘Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ ve ‘Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü’ olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük oluşturuldu. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edecek.

İkinci genel müdürlük sadece Marmara Bölgesi’nin dönüşümünü takip edecek. Özellikle Marmara’daki yapı stokunun fazlalığı göz önüne alındığında, afetlere karşı dirençli hale gelmesi için kurulan genel müdürlüğün, çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağının altı çiziliyor.

Dönüşümde en önemli sorun finansman. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda Hazine arazilerinin satılarak dönüşüme kaynak yaratılacağı belirtilmişti. İşte bu amaçla da Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kuruldu. Yeni Müdürlük, ülke genelinde tescil dışı alanları tarayıp tespit edecek ve hazine adına tescilini sağlayacak. Tescil dışı alanlar ile hazine taşınmazlarını planlayarak satılması ile kentsel dönüşüm sürecine finans katkısı sunacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.