Değerli Konut vergileri ne zaman ödenecek?

Değerli Konut vergileri ne zaman ödenecek?

Gayrimenkullerin fiyatlarında son zamanlarda yaşanan büyük artışlar Değerli Konut Vergisi konusunu da yeniden gündeme getirdi.

”2019 yılı içerisinde değeri 5.000.000 TL üzerinde olan gayrimenkuller için özel bir vergi ödeme kararı çıkarılmıştı. Vergilendirme şekline ve de uygulamasına gelen itirazlar sonrasında vergilendirme şekli biraz yumuşatılmış ve uygulama 1 ocak 2020’ye bırakılmıştı.
İlk vergilendirmeye göre değer olarak 5.000.000 TL ile üzeri gayrimenkuller için kademeli olarak belirlenen vergi rakamları 2021 senseinde 5 milyon 227 bin liradan başlayan gayrimenkuller için yeniden düzenlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gelen Emlak Vergisi Kanunu Tebliği’nde, Değerli Konut Vergileri yeniden değerleme oranının yarısı olan 18,10 kadar artırılmıştı. Buna göre mesken niteliğinde olan taşınmazlardan bina vergi değerleri 6 milyon 173 bin lira üzerinde olan değerli konut vergisine tabi olacak.

Değerli Konut Vergisi alt sınırı 6 milyon 173 bin Lira

2022’de değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazın alt ve üst sınırları (matrahı) şöyle uygulanacak:

  • 6.173.000- 9.260.000 Lira arasında bulunanlar 6.173.000 lirayı aşan kısım
    için, binde 3 olarak uygulanacak.
  • 12.347.000 liraya kadar gayrimenkuler 9.260.000 TL için 9.261 TL, daha fazlası
    içinse binde 6 olarak uygulanacak.
  • 12.347.000 lirada daha fazlası olanlar için 12.347.000 TL için 27.783 TL,
    daha fazlası içinse binde 10 olarak uygulanacak

Değerli Konut Vergisi kanunun ilk yürürlüğe girdiği günden konutun ekspertiz değerinin dikkate alınacağı söylenirken yapılan değişiklik ile artık belediye rayiç bedeli baz alınmaya başlandı. Buna göre gayrimenkul değerlemesi için belediye rayiç bedeli esas alınacağı için, birçok lüks konut konumunda mülk vergilendirme kapsamına girmeyecek. Yapılan itirazlarla gayrimenkullere ekspertiz uygulaması kaldırılmamış olsaydı, İstanbul’da birçok yerlerde bulunan gayrimenkul değerli konut vergisine tabi olacaktı. Son 1 sene içerisinde gayrimenkullerdeki fiyat artışını da dikkate alarak uygulamayı, ilgili belediyelerde görünen rayiç bedel esas alınacak şeklinde düzenlemeleri özellikle birden çok gayrimenkulü olanları da rahatlatmış oldu.

Değerli Konut Vergisi için 2022’de ilk taksit Şubat ayı sonuna kadar ken, ikinci taksit ise Ağustos 2022 ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Değerli Konut Vergisi’ni konutlar sahipleri, varsa intifa (kullanım) hakkı sahipleri ödeyecektir.