Emrullah Uslu: Yalıtım seferberliği başlatılmalı

Emrullah Uslu: Yalıtım seferberliği başlatılmalı

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, enerji tüketiminin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekeerken, dışa bağımlılığı azaltmak için de kalıcı çözümlere odaklanılması ve yalıtım seferberliğinin bir an evvel  başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Enerji Dengesi Raporu’na göre 2020’de ülkemizin enerji tüketimimizin 2019 senesine göre yüzde 3,0 civarında arttığını yaklaşık olarak 112,9 milyon TEP olduğunu dikkat çeken İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “Enerji ihtiyacımız giderek artmaktadır. Türkiye olarak enerji ihtiyacımızın yüzde 70’inin dışarıdan ithal etmekteyiz. Enerji tüketimimiz arttıkça makro düzeyde ülkemizin de enerji ithalatı faturası da maalesef ki yükselmektedir. Bu tutar, 2021 Kasım ayında, geçen 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 160,3 artışla 6 milyar 597 milyon 433 bin dolara yükseldi. Son 5 senede enerji ithalatına yapılan toplam ödemeler ise 213 milyar doları geçmektedir. Sektörlere göre enerji tüketimini incelendiğimizde; yüzde 32,7’lik pay ile konut ve hizmet sektörlerinden oluşan bina sektörü ve yüzde 32,3’lük pay ile sanayi sektörü öne çıkmaktadır.” şeklinde konuştu.

Binalarımızda enerji verimliliği için yalıtım yapılımızması şart

Binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80’inin soğutma ve ısıtma için tüketildiğini belirten Eruslu, “Kış havasının koşullarını yakından hissettiğimiz şu son günlerde konutların ısıtma ihtiyaçları öne çıkmaktadır. Ülkemizde ısıtma ihtiyacımızın artması faturaların da artmasına yol açmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıklanan Gelir ve Yaşam Koşulları araştırmasına göre “yalıtımsızlıktan dolayı ısınamama” en çok karşılaşılan konut ve çevre problemi olmuştur. Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 39,3’ü konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, yüzde 36,9’u sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemleri yaşarken, yüzde 26,1’i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı. Oysa ısı yalıtımıyla hem ısınıp hem de faturaları yarı yarıya indirmek mümkün.” dedi.

Mevcuttaki binalara bir an önce ısı yalıtımı seferberliği başlatılmalı

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ülkemizde ki mevcut binalarda sadece yüzde 20’si ısı yalıtımı ile ilgili mevzuatların kapsamında. Yüzde 80 gibi büyük bir kısım da mevcut bina stokumuza yönelik tedbirler almadan, arzulanan enerji verimliliği hedeflerine ulaşılması mümkün değildir. İZODER olarak, tüketicinin alım gücünü desteklemek amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştığımız yalıtım kredisi kampanyasının hayata geçmesini bekliyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza yönelik olarak düşük faizli, uzun vadeli kredi seçenekleri ve KDV iadesi vb. teşvikler içeren bir kampanyanın acilen hayata geçirilerek ülkemizde ısı yalıtımı seferberliğinin başlatılması gerektiğine inanıyoruz.” 

Konutlarımızı ısıtabilmek için çok fazla enerji harcıyoruz

Ülkemiz genelndede, mevzuatlarda tanımlanan asgari şartları sağlayan binaların, birim metrekarede senelik olarak 120-150 kW seviyesinde enerji tüketecek şekilde tasarlandığını dikkat çeken İZODER Başkanı Eruslu, “Gelişmiş olan ülkelerde de bu değerler metrekare başına 30-50 kW seviyelerine indirilmiş durumdadır. Dolayısı ile bu ülkelerle mukayese edildiğinde ülkemizde yeni yapılan bir binada 2,4 ila 5 kat daha fazla enerji tüketmektedir. Aramızdaki bu farkın kapatılabilmesi için 2008’den bu yana iyileştirmediğimiz mevzuatlarımızın geliştirilmesi için esaslı ve cesur adımları atmamız gereklidir. Dernek olarak hayata geçirdiğimiz “Tek Yol U Dönüşü Kampanyamızla” mevzuatların iyileştirilmesi konusuna dikkat çekiyoruz. Ortak hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı. Enerji verimliliğinde gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi kapatacak esaslı adımları atarak enerji limitlerimizi belirlememiz gerekiyor. Bu çalışmalar kapsamında ülkemiz için neredeyse sıfır enerji verimli bina tanımı yapılmalı ve hedef olarak ortaya konulmalıdır.” dedi.

Kentsel dönüşümle bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz

Türkiye’de, verimsiz olan mevcut binaların stokunun yalıtımla enerji verimli ve çevre dostu yapılara dönüştürülebilmesi için ‘kentsel dönüşüm’ gibi önemli bir fırsatımızın olduğunu söyleyen Eruslu, “Ulusal Kentsel Dönüşüm eylem planı uyarınca 6,7 milyon hanemizin kentsel dönüşüme tabi olacağını ve bu binaların 50-80 sene boyunca kullanacağını düşündüğümüzde enerji verimliliği ile ilgili mevzuatlarımızı bir an önce geliştirmemizin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.” dedi.

Sanayilerimizde enerji verimliliği için yalıtım yapılması şart

Emrullah Eruslu, sanayimizde de enerji tüketiminin ağırlıklı kısmının proses ve alan ısıtmasında kullanıldığını söyleyerek, endüstriyel proseslerde yapılacak olan ısı yalıtımı uygulamalarının, sağlamış oldukları enerji verimliliği ile kendini çok kısa sürede geri ödeyeceğini söyledi.

İZODER Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Öte yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), uluslararası ticaret arenasında rekabetçi olmak isteyen tüm sanayi tesislerinin enerji verimliliği projelerini hayata geçirmeye ve karbon ayak izlerini azaltmaya itmektedir. Dolayısıyla endüstriyel tesislerde yapılacak tesisat yalıtımı uygulamaları sağladıkları enerji verimliliği ve sera gazı salımlarındaki azalma ile sürdürülebilirlik anlamında öne çıkacaktır. Hayata geçirilecek olan tesisat yalıtımı uygulamaları ayrıca üretim maliyetlerindeki enerji yükünün azaltılmasına ve uluslararası pazarlarda fiyat avantajı sağlayarak rekabetçi çözümler sunarak mali sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacaktır.

Yalıtım uygulamaları ile düşük karbonlu ve enerji verimli üretime geçtiğimizde, coğrafi yakınlık avantajı ile ülkemizin AB ülkelerine olan ihracatının artması da sağlanacaktır. Yalıtım bu yönüyle bakıldığında makro düzeyde ülke ekonomisinin geliştirilmesi için daha da vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.”