Konut Fiyatlarında artışlar gayrimenkul piyasasındaki canlılığı etkiledi!

Konut Fiyatlarında artışlar gayrimenkul piyasasındaki canlılığı etkiledi!

 sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan “Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporu, satılık konutlara talep azalmış olsa da fiyatlarda artış devam ediyor.  

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM)’ın sahibinden.com’da yayınlanan ilan verileri ile hazırlanan “sahibinde Satılık Konut Piyasası Görünümü” 2022 Ocak ayında rapor olarak yayınlandı. Yanınlanan rapora göre konut satış fiyatlarındaki artışın hızı ile reel konut fiyatlarındaki artışın hızı 2021 Aralık ayında da devam ederken, satılık konut arzı ve talebi düşüyor.

Üç büyük ilimizde konut satış fiyatları artış hızı yükseliyor

Satılık konutta cari fiyatlarda yıllık artış oranının üç büyük ilde arttığı görülmektedir. Satılık konut cari fiyatında yıllık artış oranı İstanbul ilimizde yüzde 105,6, Ankara ilimizde yüzde 82,1 ve İzmir’de ise yüzde 76,6 olmuştur. Satılık konutta m2 ortalama fiyatları İstanbul’da 9.642 TL’ye, Ankara’da 4.400 TL’ye ve İzmir’de ise 7.567 TL’ye çıknıştır.

Türkiye genelinde ve üç büyük ilimizde satılık konutlarda ilan fiyatlarının yıllık değişimi (%)

 

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Konut satış fiyatlarında ki artış 2021 Aralık ayında da devam ederek m2 fiyatları 6.726 TL oldu

Son aylarda satılık konut fiyatlarında yaşanan yüksek artış oranı, 2021 Aralık ayında yüksek bir ivme kazandı. Ülke genelinde hesaplanan satılık konut cari fiyatlarında (ilan fiyatı) yıllık artış oranı, 2021 geçen ayına göre 32 puan artışla yüzde 91 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.521 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 6.726 TL’ye ulaştı. İlan satış fiyatları Aralık’ta da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı. Satılık konut m2fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller; Mersin (yüzde 120,7), Diyarbakır (yüzde 110,1), Aydın (yüzde 108,3), Şanlıurfa (yüzde 107,9) ve Antalya (yüzde 106,3) oldu. En düşük artış oranının hesaplandığı iller ise Ordu (yüzde 67,1), Manisa (yüzde 66,4), Erzurum (yüzde 61,4), Van (yüzde 60,3) ve Malatya (yüzde 59,4) oldu.

En yüksek ve en düşük yıllık satılık ilan fiyatı değişimlerinin yaşandığı iller- 2021 Aralık

Kaynak: sahibinden.com, Betam

 

Reel konut fiyatlarında artış hızı geçen aya göre arttı 

2021 Temmuz ayında uzun bayram tatiline bağlı olarak düşüş reel (enflasyondan arındırılmış) konut satış fiyatlarındaki artış oranı, takip eden dönemde hızlanarak yükseldi. Yıllık reel fiyat artış hızı Aralık’ta yüzde 40,4’e yükselerek ‘’sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü’’ raporlarında incelenen dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkemiz genelindeki reel satış fiyatları, 2017 Eylül’den başlayarak uzun süre düşüş kaydettikten sonra 2019 sonbaharından itibaren yatay seyretmiş, 2020 Mayıs’tan sonra ise yükselişe geçerek önceki dönemlerdeki kayıplarını telafi etmeye başlamıştı. Raporlarda ilk kez Temmuz’da satılık konut reel fiyatlarının 2017 Eylül’deki başlangıç seviyesini yakaladığı belirtilmişti. Aralık verilerine göre satılık konut reel fiyat endeksi 2017 Eylül dönemindeki değerini yüzde 30 aştı.

 Türkiye genelinde satılık konut reel fiyatlarının yıllık değişimi (%)

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Satılık konutta arz ve talep düşüyor

Aralık ayında satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranının dört ay sonra ilk kez düştüğü görüldü. Bu gösterge geçen aya göre 0,7 puan düşerek yüzde 12,6 oldu.

Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranındaki aylık değişimleri inceleyen detaylı analize göre hem satılık ilan sayısı (satılık konut arzı) hem de satılan konut sayısı (satılık konut talebi) geçen aya göre düştü. Satılık konut arzında geçtiğimiz iki aydaki düşüş hızlanarak devam ederken satılık konut talebi ise dört ay sonra ilk kez azaldı.  Önceki aya göre, satılık ilan sayısı yüzde 7,8 (746 binden 688 bine), satılan konut sayısı ise yüzde 12,7 (99 binden 87 bine) düştü. Bu veriler canlılık endeksindeki düşüşün esas olarak satılık konut talebindeki düşüşten kaynaklandığını göstermektedir.

Satılık konut piyasasında üç büyük ilimizde de durağanlaş oluyor

Üç büyük ildeki satılan konutların, toplam satılık ilan sayısına oranı Ankara’da ve İstanbul’da düşerken İzmir’de değişmedi. Geçen aya göre satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul’da 1,7 puan, Ankara’da ise 0,3 puan azaldı. Aralık verilerine göre bu gösterge İstanbul’da yüzde 11,2, Ankara’da yüzde 13,6, İzmir’de ise yüzde 11,5 oldu.

Üç büyük ildeki konut arzı ve talebi incelendiğinde bu illerde de geçen aya kıyasla hem konut arzının hem de konut talebinin düştüğü gözlemlendi. Satılık ilan sayısı İstanbul’da yüzde 9,2 (199 binden 181 bine), Ankara’da yüzde 7,5 (70 binden 65 bine), İzmir’de ise yüzde 8,3 (62 binden 57 bine) geriledi. Satılan konut sayısı ise bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 21,3 (26 binden 20 bine), Ankara’da yüzde 9,8 (9.831’den 8.869’a), İzmir’de ise yüzde 8,5 (7.143’ten 6.538’e) düştü. Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranın İstanbul’da ve Ankara’da düşmesinin sebebi bu illerdeki konut talebindeki düşüşün yüksek olmasıdır. Öte yandan, İzmir’de konut arzı ve konut talebi birbirlerine yakın oranda düştükleri için bu gösterge İzmir’de değişmedi.

 Üç büyük ilde satılan konut sayısının satılık konut ilan sayısına oranı (%)

Kaynak: sahibinden.com, Betam

 

Satılıkta kapatılan ilanın yaşı 61,7 gün oldu 

Satılık konut kapatılan ilan yaşı, satılmak istenen konutların ne kadar kolay ya da zor satıldığının bir diğer ölçütüdür. Bu göstergenin artması konutların daha uzun süre ilanda kaldıklarını ve daha zor ya da yavaş satıldıklarına işaret ederken tersi durumda da konutların daha kolay ya da hızlı satıldıklarına işaret etmektedir. İlan yaşının kısalması ise piyasa canlılığının bir diğer göstergesidir.

2021 senesinde kapatılan konut ilan yaşı Mayıs’ta devam eden pandemi kısıtlamalarına bağlı olarak hızlı bir yükseliş gösterdikten sonra Haziran itibarıyla azalmaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda kapanan ilan yaşında görülen azalma Kasım’da durmuş olsa da Aralık’ta devam etti. Ülke genelinde kapatılan ilan yaşı 61,7 gün oldu.

Türkiye genelinde ve üç büyük ildeki satılık konut kapatılan ilan yaşı (Gün)

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Sahibinden.com’da kapatılan ilanın yaşı geçen aya göre Türkiye genelinde değişmezken bazı büyükşehirlerde kapatılan ilan yaşı yükseldi bazılarında ise düştüğü görüldü. Kapatılan ilan yaşının en çok arttığı iller: Van (12,6 gün), Eskişehir (9,5 gün), Erzurum (9,3 gün), Trabzon (3,9 gün) ve Kahramanmaraş (3,8 gün) oldu. Bu gelişme adı geçen illerde konut satışının nispeten güçleştiğine işaret etmektedir. Öte yandan, Adana (10,3 gün), İstanbul (12,9 gün), Diyarbakır (13,5 gün), Mersin (14,5 gün) ve Aydın (14,9 gün) kapatılan ilan yaşının en çok azaldığı iller oldu. Bu illerde satılık konut piyasasının ilan yaşı göstergesi itibariyle canlı olduğu görülmektedir.

Bir önceki seneye göre satılık konutta kapatılan ilan yaşı en hızlı arttığı ve azaldığı illerimiz – Aralık 2021 

Kaynak: sahibinden.com, Betam

 Bir yıldır her ay düzenli olarak sahibinden.com ve BETAM iş birliğiyle hazırlanan “Konut Piyasası Görünümü” raporu, yeni yılda satılık konut piyasası ile kiralık konut piyasasını ayrı ayrı ele alarak; Satılık Konut Piyasası Görünümü ve Kiralık Konut Piyasası Görünümü olarak yayınlanmaya devam edecek.  sahibinden.com’un emlak kategorisindeki veri havuzu analiz edilerek elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren raporlar; gayrimenkul alıcı ve satıcılarıyla emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanıyor ve platform üzerinden her ay kullanıcılarla paylaşılıyor.