Kanal İstanbul’un yapım takvimi açıklandı

Kanal İstanbul’un yapım takvimi açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği Kanal İstanbul projesi için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “cinayet projesi” demişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu çılgın mega proje Kanal İstanbul’un yapım takvimini 2019-2023 stratejik planında açıkladı. Buna plana göre, “İstanbul Boğazı’nın trafik yükünde azalma sağlayacak uluslararası bir su yolu oluşturmak” için planlanan Kanal İstanbul projesinin, 2023 yılı sonuna kadar yüzde 60’lık kısmının bitirilmesi planlanıyor.

Kanal İstanbul mega projesinin maliyetinin toplam 75 milyar lira olması planlanıyor. Mega proje için 2023 yılına kadar 45 milyar lira harcanma yapılması düşünülüyor. Mega projenin planlanmasında, “İhale süreçlerinde yapılan itirazlardan kaynaklanan gecikmeler, yatırım maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle özel sektör girişimciliğinin yetersiz kalması” Kanal İstanbul’un riskli yönleri olarak görüldü.

İstanbul’a yapay su yolu

Mega proje Kanal İstanbul projesi, Marmara Denizi ile Karadeniz arasında yapay bir su yolunun açılmasını öngörüyor. Kanal İstanbul projesinin uzunluğu yaklaşık 40 kilometre olacak genişliği ise 150 metre ve derinliği ise de 25 metre olacak şekilde planlanıyor. İstanbul sınırlarınd iki yeni yarımada, yeni bir de yeni ada oluşacak. Kanalın hayata geçirilmesi ile İstanbul Boğazı tanker trafiğine tamamiyle kapanacak.

Kanal İstanbul stratejik planda

Kanal İstanbul, ÇED çalışmaları ile tekrardan gündem oldu ve, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı “Kanal İstanbul projesinin yapım takvimini 2019-2023 stratejik planında açıkladı. 2019-2023 stratejik planında “Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak” amacı altında yer verilen projede hedef, “İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü azaltacak uluslararası bir suyolu oluşturmak” olarak açıklandı

Kanal İstanbul projesinin 2023 yıl sonuna kadarlık bölümünün yapıldığı planına göre, proje 1. yılında hazırlıkla geçirilecek; 2. yılda yüzde 10’u yapılacak, 3. yılda da yüzde 20’si yapılacak, 4. yılda ise yüzde 30’u ve de 5. senesinde ise yüzde 60’lık kısmı bitirilmiş olacak.

Proje çevresinde modern bir şehir kurulacak

Proje ile ilgili yapılan planda, “İhale sürecinde yapılan itirazlardan kaynaklanan gecikmeler, yatırım maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle özel sektör girişimciliğinin yetersiz kalması” projenin riskli yönleri olarak değerlendirildi. İzlenecek stratejiler arasında ise, “Doğanın ve çevrenin korunmasına azami özen gösterilecektir. Proje süreci, paydaş kurum/kuruluşlarla güçlü bir işbirliği içerisinde yürütülecektir. Kanal çevresinde kentsel dönüşüm ile birlikte modern şehir oluşumu desteklenecektir” maddelerine bulundu. Proje toplamda 75 milyar liraya mal olması düşünülüyorken 2023 yılına kadar da 45 milyar lira harcanması öngörülüyor.