2020 konut sektörüne yeni program

2020 konut sektörüne yeni program

Konut sektörü 2020 yılına hareketli girecek. Sektörde değerli konut vergisi gibi yenilikler gelirken, geçtiğimiz günlerde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda dar gelirlilerin ucuz konuta ulaşımı, konut stokları, kentsel dönüşüm ve kentleşme için yeni önlemler yer alıyor.

Önümüzdek 2020 yılında konut sektöründe köklü değişiklikler olacak. Örneğin yeni yıldan itibaren değerleri 5 milyon TL ve daha üzerinde olan konutlar ‘değerli konut vergisi’ verecek. Konut sektörü bu gibi değişiklikler için hazırlanıyorken, geçtiğimiz günlerde 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’da açıklandı. Programda dar gelirlilerin konuta ulaşımından, kentsel dönüşüme, kentleşmeden, enerji verimliliğine, yatay mimariden kapsayıcı konutlara kadar farklı konularda önemli detaylar yer alıyor.

Konut stokları için analiz

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, konut arzındaki artışın etkisiyle toplam konut açığı kapanmakla beraber yerleşmeler itibarıyla arz talep konusunda da uyumsuzluklarla da karşılaşılıyor. Bu sebeple ihtiyacın yerleşmelere göre belirlenebilmesi için konut stoğu ortaya konacak. Sıfır ve 2. el konut stoğunun belirlenebilmesi için, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerinin sürekli çevrim içi temini ve bunların Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verileriyle karşılaştırılarak analizinin yapılması için yeni sistem çalışmalarına da başlanacak.

Araştırma projeleri başlatıldı

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Türkiye’de dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi önceliğini koruyor. Bu kesimlerin konuta erişimini analiz etmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Konut Araştırması Projesi” başlatıldı. Konut Araştırması Projesi’yle dar gelirli vatandaşların ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kamu kurumları ve özel sektör aktörlerinin iş birliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştirilecek.

Ulaşılabilir ve güvenli

Projeyle dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması hedefleniyor. Şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacı, arz-talep dengesi gözetilerek karşılanacak.

Isı yalıtımında yeni standartlar

Yapılarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi amacıyla mevcut ısı yalıtım standartı revize edilecek. Buna göre, ısıtmanın yanı sıra soğutma enerji ihtiyacı da değerlendirilecek ve bazı hesaplama yöntemleri geliştirilecek. Alışveriş merkezi, hastane gibi konut dışındaki yapılar için hesaplama yöntemi gözden geçirilerek sağlıklı sonuç verecek duruma getirilmesi yönünde revize edilecek.

Kentsel dönüşümde öncelik

Programa göre, kentsel dönüşüm ihtiyacı olan bölgelerin sayısı ve büyüklüğü arttığından dönüşüm uygulamalarının aynı anda yürütülmesinde bazı zorluklar çıkıyor. Bu sebeple kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin önceliklendirme ihtiyacı sürüyor. Kentsel dönüşüm sürecinde, alanın özelliklerine ve şehrin içindeki fonksiyonuna göre dönüşüm senaryosu uygulanması ve dönüşüm alanlarının bir stratejiye bağlı olarak geliştirilmesi ihtiyacı devam ediyor. Bu çerçevede, şehir bazında kentsel dönüşüm stratejileri hazırlıkları da başlatıldı.