Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor

Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Gayrimenkul sektörü için taşınmaz değerleme bilgi merkezi kurulacak, bölgelere göre değer haritaları çıkarılacak ve yurt dışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak.

Yeni yılda gayrimenkulde artık yeni dönem başlıyor. Taşınmaz değerleme bilgi merkezi kurularak, değer haritaları çıkarılacak ve yurtdışında tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzas ile Resmi Gazete’de yayımlanan iki kararname ile gayrimenkul sektöründe yeniden yapılandırılma, atamalar, kamu kurumlarının teşkilat yapılarının düzenlenmesi ve personel rejiminde yapısal reformlar yapıldı.

Yapılmış olan bu yeni düzenleme kapsamında ilk kez taşınmaz değerleme bilgi merkezi kurulacak, gayrimenkul değer haritaları yapılacak. Yurtdışında tapu ve kadastro temsilcilikleri kurulacak. Yerli, yabancı Türkiye’ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak.

TAŞINMAZ İLE İLGİLİ YENİ DÖNEM: Toplulaştırma, imar uygulamalarının etkinliğini artırma, kamulaştırma, gayrimenkul piyasasının daha sağlıklı işlemesi için Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kurulacak. Kurulacak olan Başkanlık, taşınmazların değerini belirleyecek.

BÖLGELERE GÖRE DEĞER HARİTALARI: Türkiye’de bulunan bütün taşınmazların değer haritaları çıkartılacak ve taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleyerek değer bilgi merkezi kurulacak.

TAPU VE KADASYRO İÇİN YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ: Yurtdışında tapu ve kadastro temsilcilikleri kurulacak. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, yabancı uyruklular Türkiye’de varolan taşınmazlarına ilişkin tapu işlemlerini bulundukları ülkelerden de yapabilecekler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanı kararıyla yurtdışında şirket de kurabilecek.