Tapu işlemleri 2019’da nasıl yapılacak?

Tapu işlemleri 2019’da nasıl yapılacak?

Tapu işlemleri gayrimenkul alım-satımında  tapu dairesinde yapılıyor. Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu işleri 2019 yılında nasıl yapılacak ve işlemlerde ne kadar masraf çıkacak? Daire, işyeri, arsa, arazi gibi değişik gayrimenkullerde alım satım işleminde tapu devir ilgili tapu dairesinde yapılılabiliyor. Alınacak ya da satılacak olan gayrimenkulün başka bir şehirde yer olması halinde tapu devir işlemi en yakın tapu dairesinde yapılabiliyor.

Başka bir şehirdeki gayrimenkulün satış işlemi için; Tapu müdürlüğünden kabul edilen başvuru ile karşılanabilmesi için TAKBİS üzerinden gayrimenkulün olduğu tapu müdürlüğünden yetki talebi işlemi başlatılıyor. Tapu devri işlemleri için öncelikle tarafların randevu alması gerekli. Öyleyse, 2019’da gayrimenkul alacak olan kimselerin neler yapması gerekiyor? Tapu dairesinden randevu nasıl alınacak? Tapu devir işlemleri için ne gibi belgeler temin edilecek? ve işlemler için ne kadar masraf ödenecek?

Tapu devri için randevu alma

Tapu dairesi müdürlüklerinde işlemler için Alo 181 Tapu ve Kadastro hattı aranaarak randevu için bilgi alınabilir. Ve ayrıca http://randevu.tkgm.gov.tr adresinden de online başvuru ile randevu alınabiliyor. Yaılacak online işlemiyle başvuru sahibine gönderilecek kısa mesaj (SMS) doğrultusunda işlem belirlenen gün ve saatte yapılabiliyor.

Tapu devri için ne gibi belgeler gerekiyor

Gayrimenkul satışı sırasında alıcı ile satıcının ya da vekillerinin önceden alınan randevu gününde saatinde gerekli belgelerle tapu dairesinde olması gerekiyor. Tapu devrei sırasında gerekli olan belgeler aşağıda:

Tapu devrinde satıcıdan istenen belgeler:

– Tapunun aslı ya da fotokopisi
– 1 adet vesikalık fotoğrafı
– Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
– Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapu devrinde alıcıdan istenen belgeler:

– 2 vesikalık fotoğraf
– Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
– T.C. Kimlik Numarası
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen belgeler:

– Mersis numarası ve ticaret sicil no

– Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

– Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

– Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu masrafları 2019’da ne kadar?

2019 Mart ayı sonuna kadar ev veya iş yeri alacak olanların tapu masrafları;

Konut ve dükkan tapu devir işlemini 2019 Mart ayı sonuna kadar yapılması halinde, taraflar indirimli tapu harcı kampanyasından faydalanabilecekler. Geçen sene başlayan ve bu sene de 2019 Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan indirim kampanyası kapsamında tapu harçları binde 15 oranında tahsil ediliyor. Ayrıca tapu döner sermaye harcı da ödeniyor. Bu yıl tapuda döner sermaye bedeli olarak 128 TL tahsil edilecek. İlave hizmet bedeli olarak ise 17,50 TL alınacak.

Nisan 2019 itibariyle ev veya iş yeri alanların tapu masraları;

Konut ve dükkan tapu devir işleminin 2019 Nisan ayında itibaren yapılması durumunda (indirim kampanyasının uzatılmaması halinde) Harçlar Kanunu Tebliği kapsamında belirtilen oranlar kullanılmaya başlanacak. Buna göre ev veya iş yeri satış işlemi için taraflar binde 20 oranında harç ödeyecek. Yine 128 TL’lik tapu döner sermaye harcı ve 17,50 TL’lik ilave hizmet bedeli tahsil edilecek.

2019 yılında arsa veya arazi alanların tapu masrafları;

Arsa ve araziler için tapu harcı indirimi yapılmaması nedeni ile bu tür gayrimenkullerin devir işlemleri için tüm yıl boyunca taraflardan binde 20 oranında harç ödenmesi istenecek. Tapu döner sermaye harcı olarak yine 128 TL ve ilave hizmet bedeli olarak 17,50 TL tahsil edilecek.