Sitelerde boş olan daireye aidat ödenir mi?

Sitelerde boş olan daireye aidat ödenir mi?

Şehir hayatının vazgeçilmezi olan apartman hayatında gelişen modern yapılarla site yaşamı öne çıkmıştır. Site ve apartman yaşamında ise her dairenin ödemesi gereken bir ‘aidat’ miktarı vardır.

Site ve apartman larda ‘aidat’ konusu en çok konuşulan konuların başında gelmektedir. Bazıları aidat ödemek istemiyor bazısıda aidatları çok buluyor. Ve konuşulan merak edilen bir başka konu ise kafaları karıştırıyor ‘boş daireye aidat ödenir mi’

Örnek olarak 10 daireli bir apartmanda yaşıyorsunuz ve dairelerden birisi boş. Ev sahibi dairesinde oturmuyor, kiraya da vermiyor.

Bu durumda boş olan bu daireden aidat alınır mı? Sorusu akla geliyor. Evet alınır. Yani evin boş olması ya da dolu olması aidat ödeyip ödememeyi etkilemiyor. Konut kullanılsa da kullanılmasa da ev sahibinin sitenin giderlerine ortak olması gerekiyor.

Kat Mülkiyeti 20. Maddesinde şöyle belirtiliyor;

Madde 20 –Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; (1) Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gideri ya da avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi başlatılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1) Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.