Haliçport imar planı için askıya çıktı

Haliçport imar planı için askıya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Haliçport projesi için yeni imar planı yaparak askıya çıkardı, Yeni yapılan plana göre binalar maksimum olarak 24.50 metre olabilecek.

Haliçport projesi imar planı daha önce mahkemece iptal edilmişti ve şimdi İstanbul Haliç’te hayata geçirilecek olan İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Haliçport için yeni imar planı hazırlandı ve askıya çıkarıldı.

1/5000 Ölçekli Koruma amaçlı imar Planı’nda 1. etap olacak olan alanı kapsayan yeni planda binaların yükseklikleri en fazle 24.50 metre olabilecek. Ticaret ve turizmde toplam inşaat alanının yüzde 40’ı otel-konaklama fonksiyonlu kullanımlar için ayrılacak. Toplam inşaat alanının yüzde 60’lık bölümü ise İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi kapsamında belirlenen kullanımlar için ayrılacak.

Handan Ağa Camii özgün haliyle kalacak

İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projeside bulunan mevcut ibadet alanları yetersiz kaldığı duruda 1000 kişilik ve 1.500 metrekareden büyük olmamak üzere cami yapılabilecek.

Handan Ağa Cami özgün haliyle korunacak, cami alanı içindeki korunmaya değer olmayan niteliksiz ek ve yapılar vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğünün görüşü ve KVKBK’nun izni ile kaldırılarak çevresi ile bütünleşecek şekilde düzenleme yapılacak.

6 Aralık’a kadar askıda

Tarihi tersane olan alanı AVM ve otel olarak dönüştüren proje hazırlanan imar planlarına TMMOB Şehir Plancıları Odası, Gemi Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından iptal davası açılmıştı.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada projeye ilişkin 1/1000 ölçekli alt plan iptal edildi ve karar 31 Mayıs 2018’de taraflara tebliğ edildi. Bunun üzerine yeniden hazırlanan planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak itirazlar için 6 Aralık 2018’e kadar askıya çıkarıldı.