Gamze Ertaş Karcıoğlu: Yabancıya konut satışı eski hareketliliğini yakaladı

Gamze Ertaş Karcıoğlu: Yabancıya konut satışı eski hareketliliğini yakaladı

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetici Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu, yabancıya yapılan konut satışı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Karcıoğlu, “12 Ocak 2017 tarihinden itibaren 1 milyon dolar ve üzeri değerinde taşınmaz alan yabancılara 3 yıl el değiştirmemek şartı ile vatandaşlık hakkı verilmesi, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren de konut ya da iş yeri olarak inşa edilen yapıların ilk tesliminde yabancılara KDV istisnasının uygulanması, 2017 yılı II. çeyreğinde yabancılara yapılan satışlarda sıçrama yarattı. II. çeyrekte, yaklaşık %25 artış ile konut satışları 5.325 adet seviyesinde gerçekleşti.”

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetici Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu, “Yabancıya konut satışı, 2012 yılında yapılan kanun düzenlemesi ile birlikte tekrar gündeme gelmişti. Ekonominin önemli lokomatif sektörlerinden olan inşaatın GSYH içindeki payı yaklaşık olarak %8-%9 arasında gerçekleşirken, inşaat sektörünün oluşturduğu hasıla içinde yabancılara yapılan satışların payı da oldukça önem arz ediyor. Yapılan kanun düzenlemesi ile birlikte hareketli bir seyir izleyen yabancıya konut satışları, 2016 ilk çeyreği ile birlikte yavaşlama trendine girmişti. Ancak 2017 II. çeyreği ile birlikte tekrar eski hareketliliğine doğru yönelmeye başladı.

2015 yılından itibaren Türkiye’de en fazla konut alımı sırasıyla Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından yapıldı.

2017 ilk yarıyılı itibari ile de bu sıralamanın değişmediğini söyleyebiliriz.

2017 ilk yarıyılında, Suudi Arabistan ve Irak vatandaşlarına yapılan konut satışlarının yabancıya konut satışlarındaki payı yaklaşık %33 olarak gerçekleşti. 2016 yılı aynı döneminde bu oran yaklaşık %26 seviyelerinde idi.

Ülke Uyruklarına Göre Yabancılara Konut Satışları

Ülkeler

2015

2016

2017/I. Çeyrek

2017/II. Çeyrek

Irak

4.228

3.036

884

761

Suudi Arabistan

2.704

1.886

435

1.082

Kuveyt

2.130

1.744

368

430

Rusya Federasyonu

2.036

1.224

252

348

Afganistan

656

1.205

300

224

Diğer

11.237

9.296

2.077

2.525

2017 ilk yarıyılı değerlendirildiğinde, 2016 yılı aynı dönemine göre yaklaşık %2,3 oranında, 2016 yılı II. yarıyılına göre ise yaklaşık %9,0 oranında büyüme gerçekleştiği görüldü. Bu büyümede en büyük pay Suudi Arabistan vatandaşlarına yapılan satışlar oldu. Çeyrek bazındaki artışı yaklaşık %149 olarak gerçekleşti.

İller bazında yabancıya konut satışında İstanbul önde!

2017 yılı itibarıyla Türkiye’de konut alımında yabancılar tarafından en fazla tercih edilen iller İstanbul, Antalya ve Bursa oldu. 2015 yılı öncesi Antalya, Aydın ve Muğla’da yoğunlaşan talep 2015 yılından itibaren İstanbul, Bursa ve Yalova’ya kaydı.

Yabancıya konut satışlarının yapılan teşvik ve düzenlemelerle birlikte, 2017 II. çeyreği itibari ile tekrar yükseliş trendine geçtiğini, yeni konut fiyat endeksindeki yavaşlamayla birlikte de bu yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz.”

İller Bazında Yabancılara Konut Satışları

İller

2013

2014

2015

2016

2017/ I. Çeyrek

2017/ II. Çeyrek

İstanbul

2.447

5.580

7.493

5.811

1.478

2.004

Antalya

5.548

6.542

6.072

4.352

856

1.235

Bursa

375

954

1.501

1.318

380

322

Yalova

284

765

1.425

822

212

220

Aydın

1.112

1.191

1.107

871

105

186

Muğla

1.053

1.051

830

632

106

155

Diğer

1.362

2.876

4.402

4.383

1.133

1.203

Toplam

12.181

18.959

22.830

18.189

4.270

5.325