Teşvik belgeli yatırımlara, 6 ayda bir KDV iadesi verilebilecek!

Teşvik belgeli yatırımlara, 6 ayda bir KDV iadesi verilebilecek!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Getirdiğimiz sistemle, teşvik belgeli yatırımın, sabit sermaye tutarı eğer 50 milyon lirasının üzerindeyse bu teşvik belgesi kapsamında yapılacak inşaat işlerinde 6 ayda bir KDV iadesi alabilecek.” dedi.

KREDİ İMKANLARI ARTACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Getirdiğimiz sistemle, teşvik belgeli yatırımın, sabit sermaye tutarı eğer 50 milyon lirasının üzerindeyse bu teşvik belgesi kapsamında yapılacak inşaat işlerinde 6 ayda bir KDV iadesi alabilecek.” dedi.

İşletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, denizcilik sektörünün gelişmesine imkan sağlayan, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan tasarının görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik yapan kanun tasarısının getirdiği değişiklikler hakkında komisyonda açıklamalarda bulundu.

Tasarının farklı toplum ve ekonomik kesimleri ilgilendiren, geniş kapsamlı yasal bir düzenleme olduğuna işaret eden Ağbal, “Ekonomide, kamu idarelerinin uygulamalarında veya kamu hizmetlerinin sunumunda zaman zaman ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, yeni sorunlar, yeni durumlar karşısında düzenleme yapmak suretiyle, bunları çözmek, vatandaşlara yeni imkanlar getirmek amacıyla düzenleme yapıldı.” dedi.

Ağbal, tasarıda çok farklı kanunlarla ilgili düzenlemelerin yer aldığını anımsatarak, bu tür yasal düzenlemelerin, toplumun ihtiyaçları dinamik olduğu, ekonominin ihtiyaçları dinamik olarak oluştuğu dikkate alındığında doğru tercih olduğunu söyledi. Ağbal, bu şekildeki düzenlemelerle vatandaşların birçok sorununu çözdüklerini dile getirdi.

Tasarının yasalaşmasıyla geniş toplum kesimlerinin bir an önce çıkmasını beklediği yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş olacaklarını belirten Ağbal, tasarıyla hükümet olarak açıkladıkları yeni program ve kararların yasal düzenleme boyutunu hayata geçireceklerini vurguladı.

Ağbal, tasarıyla işletmelerin krediye erişimini sağlamak, özellikle reel sektörün kredi alma imkanını genişletmek amacıyla bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.

KREDİ İMKANLARININ ARTIRILMASI

Kredi Garanti Fonu’nun, yaklaşık 20 milyar liraya kadar kredi garanti fonu limitini bankalara verdiğini anımsatan Ağbal, tasarıyla limiti artırdıklarını, işletmelere düzenleme sonrasında 250 milyar liralık kredi hacmini oluşturacaklarını kaydetti. Ağbal, bunun da ekonomide reel sektörün canlanması, kredi imkanlarının artırılması için önemli bir düzenleme olacağını dile getirdi.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, nakit ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve içinde bulunulan koşullarda işletme sermayelerine destek olmak amacıyla ocak şubat, mart aylarına ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerinin, ekim, kasım, aralık aylarına çekileceğini belirten Ağbal, düzenlemeyle asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelere, belirli tutara kadar olan prim ödemelerine, faiz alınmaksızın, ortalama 6 aylık erteleme imkanı getirdiklerini anlattı.

Maliye Bakanı Ağbal, özel sektör yatırım harcamalarını teşvik etmek amacıyla mevcut teşvik sisteminde 2017’ye yönelik düzenleme yaptıklarını vurguladı.İmalat sektöründe yatırım yapan özel sektörün, 2017’de yatırım harcamalarına hız vereceklerini umut ettiklerini dile getiren Ağbal, imalat sektöründe yapılacak yatırım harcamalarında yatırıma katkı oranını 15 puan artırdıklarını bildirdi.

‘KDV İADESİ ALABİLECEK’

Ağbal, yatırımcıların, yatırım teşvik sistemi içinde yatırım yaptığı faaliyetleri dışında başka faaliyetlerinin de olabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Bu durumda diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlere indirimli kurumlar vergisi oranını uygularken, yüzde 80 oranında farklı oranlarda uyguluyoruz. Halbuki 2017’de yapılacak bu kapsamdaki yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasını diğer bütün faaliyetlerden elde ettiği kazançlara uygulama imkanı getiriyoruz. Bu da yatırım indiriminin 2017 yılı harcamaları bakımından çok da efektif, kısa vadede realize edilmesini sağlıyor. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması olsa bile her şekilde asgari oranlarımız var. Mesela yüzde 40 oranında yatırıma katkı oranına sahip olsanız bile, bölgeye göre indirimli kurumlar vergisi oranı yüzde 2, yüzde 4, yüzde 8 veya 10 olabiliyor. Getirdiğimiz düzenlemede 2017’de yapılacak yatırım harcamalarında asgari tutar oranını sıfıra indiriyoruz. Bir yatırımcı bu kapsamdaki elde ettiği indirimli kurumlar vergisi hakkını, bütün kazançlarından, bütün ödeyeceği vergilerden düşürüp, hiç vergi ödemeyebilecek noktaya getirebiliyor. Bu da önemli bir teşvik unsuru olacak.Önemli düzenlemelerden biri de KDV iadesi. İmalat sektöründe yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılar, 2017’de yaptıkları inşaat yatırımları nedeniyle yüklendikleri ancak mahsup yoluyla indirim konusu yapamadıkları KDV’leri iade yoluyla alabilecek. Mevcut sistem buna imkan vermiyor. 50 milyon liranın altında olsa bile KDV iadesi uygulaması mümkün hale geliyor. Getirdiğimiz sistemle, teşvik belgeli yatırımın, sabit sermaye tutarı eğer 50 milyon lirasının üzerindeyse bu teşvik belgesi kapsamında yapılacak inşaat işlerinde 6 ayda bir KDV iadesi alabilecek. Sabit sermaye yatırım tutarı 50 milyon liranın altındaysa 2017’nin tamamında indirim konusu yapamadığı tutarları, Ocak 2018’de indirim konusu yapabilecek.”

Şirket birleşmeleri Naci Ağbal, tasarıda önemli konulardan birinin de asgari ücret desteği uygulamasına 2017’de de devam edilmesi olduğunu ifade etti. Tasarıda, işletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara, döviz kazandırıcı işlem yapan firmalara dönük vergisel teşviklerin de yer aldığına dikkati çeken Ağbal, ekonomide işletme ölçeğinin büyümesini sağlamak amacıyla da düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Ağbal, birleşen iki şirketin KOBİ olması ve imalat sektöründe faaliyette bulunması halinde, birleşmenin olduğu dönem dahil 3 dönem yüzde 75’e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulaması getirdiklerini belirtti.Ağbal, işletmelerin geleceğe dönük risklerini yönetmek açısından uyguladığı değişik türev işlemleri bulunduğunu, bunların kayıtlı borsalarda yapılması halinde banka sigorta muameleleri vergisinden istisna olduğunu anımsattı.

Ağbal, “Mevcut düzenlemede borsa dışında yapılan türev işlemleri, banka sigorta muameleleri vergisine tabi. Yaptığımız düzenlemeyle tezgah üstü piyasa diye adlandırdığımız piyasalarda da yapılan türev işlemlerinde banka sigorta muameleleri vergisi istisnası getiriyoruz.” diye konuştu.

GEMİ VE YATLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Maliye Bakanı Ağbal, gemi ve yatlara ilişkin de yasal düzenlemeler getirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Üç tarafı denizlerle kaplı ülke olarak, çok sayıda gemi ve yat vatandaşlarımız tarafından sahip olunmasına rağmen yabancı bayraklı olarak denizlerimizde bulunuyor. Bunun değişik nedenleri var ama önemli neden, gemi ve yatlar üzerindeki vergisel yükler nedeniyle vatandaşlarımızın yabancı bayraklı gemi ve yat edinim yolunu seçmesi. Vatandaşlarımızın sahip olduğu veya olacağı gemi ve yatlar üzerindeki çeşitli vergi uygulamalarını değiştiriyoruz. Gemi ve yatlar üzerinde yıllık harç uygulamasını kaldırıyoruz. Gemi ve yatlar üzerinde damga vergisi, harç, banka sigorta muameleleri vergisi gibi farklı vergileri de kaldırıyoruz. Amaç, vatandaşlarımız global ticaretin olduğu bir alanda çok rahatlıkla bu vergi yüklerine katlanmadan, yurt dışından gemi ve yat elde edebiliyorlar. Bu maliyet farklılığı ister istemez vatandaşlar bakımından yurt dışından almayı daha cazip hale getiriyor. Gemi ve yatlar üzerinden alınan vergilere baktığımızda, çok düşük miktarlarda bir gerçekleşme olduğunu görüyoruz. Yaptığımız düzenlemeyle aldığımız vergiden vazgeçiyor değiliz. Zaten almadığımız vergiden, sadece gemi ve yatları millileştirme adına vazgeçiyoruz.”Ağbal, tasarıda farklı ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan düzenlemeler de bulunduğunu dile getirerek, bunlar hakkında da bilgi verdi.

Milliyet/ Uzmanpara