30 yılı aşana ek ikramiye geliyor

30 yılı aşana ek ikramiye geliyor

ikramiye
Ekonomiyi rahatlatacak torba tasarı Meclis’e sunuldu. 30 yıl üstü hizmete ek emeklilik ikramiyesi verilecek. Borcunu ödeyen kara listeden çıkacak
Hükümet, ekonomiyle ilgili yeni bir Torba Yasa’yı daha Meclis’e sundu. Yasa tasarısı, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanan ekonomi paketinin hayata geçirmesi için gereken yasal düzenlemeleri içeriyor.ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
Finansman imkânlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 25 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarılabilecek. Bu limit mevcut düzenlemede 2 milyar lira olarak uygulanıyordu. İşverenlerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki ile asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için 2016’da uygulaması başlatılan asgari desteği önümüzdeki yıl da devam ettirilecek.KARA LİSTE AFFI
2016 yılı aralık, 2017 yılı ocak-şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarının, sırasıyla 2017 yılı ekim, kasım ve aralık aylarında ödenmesi halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacak. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.

30 YIL SINIRI KALKIYOR
Tasarıyla, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırla düzenleme yapılıyor. 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için çalışanların alamadığı ikramiye bedelleri yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde kendilerine ödenecek. Varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. Tasarıya göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları başkanın çağrısı üzerine yılda en az 8 defa toplanacak. Toplantılar Ankara’da yapılacak, lüzum olursa başka bir yerde de toplanabilecek.

EŞDEĞER PARÇA KULLANIMI
Tasar ıyla , araç kazalarında, parça tedarik sürecinde orijinal olmayan belgeli eşdeğer parçaların da kullanılması ve böylece bu parçaların üretimini yapan yerli sanayinin desteklenmesi amaçlanıyor. Buna göre, belgeli olmak kaydıyla bu parçalar da kullanılabilecek. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne, öğretim elemanlarına ait 230 kadro ihdas edilmesi de tasarıda yer alan başlıklar arasında.

YURTDIŞINDAN GELEN ARACA AF
Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen “el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi” kararlarının uygulanmasında, el koyma işlemi bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle de olabilecek. Bu araçlarla ilgili olarak taşıtın ilk iktisabında ödenen ÖTV’nin yüzde 25’ine tekabül eden tutarın, hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte 1 ay içinde ödenmesi halinde, “el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi” kararı kaldırılacak. El konulan araç, sahibine iade edilecek. Tasarıyla, denizcilik sektörünün gelişmesi ve yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesi teşvik ediliyor.

YERLİ YAZILIMA MUAFİYET
Mecli s’e gönderilen tasarı, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da önemli değişiklikler öngörüyor. Buna göre, araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamalarında, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları katma değer vergisinden istisna tutulacak. Belediyeler ve il özel idarelerinin taşınmaz teslimleri, katma değer vergisine tabi tutulmayacak.

49 YIL ÜCRETSİZ ARAZİ
Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt faaliyeti bulunan vakıflardan Gençlik ve Spor, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarınca belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile “bedelsiz irtifak hakkı” tesis edilebilecek. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak.