Türkiye’nin konut politikası belirlendi!

Türkiye’nin konut politikası belirlendi!

17-20 Ekim 2016 tarihleri arası Ekvator’un başkenti Kito’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre For Human Settlements) Habitat III zirvesi tamamlandı.

17-20 Ekim 2016 tarihleri arası Ekvator’un başkenti Kito’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre For Human Settlements) Habitat III zirvesi tamamlandı. Zirvede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) adına Başkan Yardımcısı Ömer BULUT sunumda bulundu.

Ömer BULUT konuşmasında şunları söyledi:

Saygıdeğer Delegeler ve Katılımcılar;

Ülkem Türkiye adına söz alıyorum. 1996 yılında başarıyla gerçekleştirdiğimiz Habitat II İstanbul’un en önemli deklarasyonu, herkes için konut vurgusudur. Bu Konferansın en önemli yanı, nüfus ve kentleşmeye dair tüm zorluklara rağmen, kararlı adımlarla sorunların çözülebileceğine ülkelerin irade beyanı niteliğindeki İstanbul Deklarasyonu oldu.

İstanbul Deklarasyonu önemli idi, çünkü pek çok konferansın sonunda yayımlanan bildirgeler maalesef dilek ve temenniler düzeyinde kalarak, uygulamada hayat bulamayabiliyor. İstanbul Deklarasyonu böyle olmadı. Sizlere birazdan aktaracağım  TOKİ  modelinin belirleyici referansları, bu bildirinin temel maddelerinin hayata geçirilmesi ile ortaya çıktı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI), 1984 yılında konut ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla bir kamu idaresi olarak kuruldu. Fakat istenilen başarı elde edilemedi.  2003 yılında Hükümetimizin konut politikalarına paralel olarak gerekli kanuni düzenlemeler yapılarak kurumun hukuksal yapısı güçlendirildi, yine Hükümetimiz tarafından uygun fiyatlı konut yapımı için İdaremize hedef belirlendi.

Bu hedef 2003 ile 2011 yılları arasında 500 bin sosyal konut üretmekti, bu hedef gerçekleşmiş olup, bugün itibariyle 740 bin sosyal konut sayısına ulaşılmıştır,2023 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin sosyal konuttur.

Görüldüğü üzere ülkemizin konut politikası Habitat II İstanbul deklarasyonunu önemsediğimizi göstermektedir. Peki bunu başarırken kamudan kaynak almadan nasıl yapıyoruz. Sosyal konut projelerimizin finansmanı için 2 yol izlenmektedir.

– Birinci Finansman Modeli hasılat paylaşım modelidir. Bu modelle iştirak şirketimiz aracılığıyla yürüttüğümüz prestij projelerden TOKİ olarak kaynak sağlıyoruz. TOKİ tarafından ihale edilen arsa üzerine Yüklenici tarafından proje geliştirilmekte ve geliştirilen projenin satışından TOKİ pay almaktadır.

Dolayısıyla TOKİ dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için ürettiği konutların finansmanını, prestij projelerin arsa ve konut satışlarından elde edilen pay ile sağlamaktadır.

– İkinci finansman modeli ise büyük şehir merkezlerinde hazineden ve kamu kuruluşlarından bedeli karşılığında aldığımız arazileri değerli hale getirerek proje üretmek veya satışı yolu ile kaynak sağlamaktır.

Bu kaynaklarla alternatif uygulamalar geliştirerek öncelikle ihtiyaç sahibi ve alt gelir grubu vatandaşlara, kira öder gibi uzun vadelerde (10 yıl, 15 yıl, 20 yıl) ev sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Özetlersek;

TOKİ finansman modeli ile vatandaşlarımıza Türkiye’de yaklaşık 1.100 dolar peşinat ve 150 dolardan başlayan taksitlerle konut sunabiliyoruz.

Şu ana kadar TOKİ’ye yüze yakın ülkeden işbirliği talebi geldi. Biz de dünya üzerindeki bu temel barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla, tüm bilgi ve deneyimimizi iyi niyetimizle paylaşıyoruz.  Güney Amerika’dan  Venezuela heyeti ile yakın zamanda bir araya gelerek, sunabileceğimiz katkıyı değerlendirdik.

Asya’dan Afrika’ya özellikle gelişmekte olan ülkeler için TOKİ modeli cazip ve gerçekçi bir sistem. Bu yanıyla da Habitat ruhuna ve İstanbul Deklarasyonu’nun işbirliği taahhüdüne sadık kalmış olmaktan gurur duyuyoruz.

 

 

TOKİ Haber