Yalı Ataköy arazi davası sonuçlandı!

Yalı Ataköy arazi davası sonuçlandı!

Ataköy’de 16 katlı 5 bloğun yükseldiği arazi hakkında 6 yıldır süren dava sonuçlandı. “Yeşil alanın betonlaşma riski” konusunda yeniden yargılama yapılacak.

Ataköy sahilde gelir paylaşım yöntemiyle  TOKİ  tarafından ihaleyle verilen arsaya 16 katlı 5 blok inşa edildi. Ancak bu ihaleye ‘yeşil alanın betonlaşma tehlikesi var’ gerekçesiyle Ataköy Derneği’nce 2010 yılında dava açılmıştı. Yerel mahkemenin ehliyet yönünden reddettiği davada Danıştay süreci 6 yılda tamamlandı.

Arazi içindeki tüm ağaçlar kesilip bölgedeki bina tamamlandıktan sonra yargı, Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği’ni haklı buldu. Şimdi 16 katlı 5 bloğun yükseldiği arazi hakkında “yeşil alanın betonlaşma riski” konusunda yeniden yargılama yapılacak.

TOKİ Ataköy sahilde 564 Ada 161 – 162 parseli arsa karşılığı gelir paylaşım yöntemiyle 31 Ağustos 2010 yılında ihaleye çıktı. Özyazıcı İnşaat – Karadeniz Örme ortaklığı 447 milyon 150 bin lira bedelle aldı. Ataköy 1. Kısım Koruma Güzelleştirme Derneği ihalenin iptali için İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Arazinin yeşil alan konumunda olduğu, betonlaşma tehlikesi bulunduğunu belirtti. Ancak mahkeme satış işleminin mülkiyet hakkının doğal sonucu gerekçesiyle davayı ehliyet yönünden reddetti. Böylelikle tam 6 yıl sürecek bir hukuk mücadelesi başladı.

MAHKEMELER ARASI TRAFİK

Dernek, kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay 13. Daire, 2011 yılında derneği haklı bularak dosyayı mahkemesine gönderdi. Yerel mahkeme kararında direndi. Dernek hukuk mücadelesinde pes etmeyerek yeni kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıdı. Bu kez kurul, derneği haklı bularak emsal bir görüş bildirdi ve davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin mahkeme kararını bozdu. TOKİ bu karara da itiraz ederek düzeltme istedi. Hukuk yönünden bu son hamlede yeterli olmadı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, “kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığını’’ belirterek kararın düzeltilmesi istemini reddetti.

SAHİL ELDEN GİTTİ

Mahkemeler arasındaki uzun sürecin ardından Danıştay kararıyla yeniden yargılama çıksa da bugün ortada ne yeşil alan ne sahil kıyısı mevcut. Davalı arsada 16 katlı 5 blok yükseldi ve arazi içindeki tüm ağaçlar kesildi. Mahkeme usulden bozduğu davayı 6 yıl sonra esastan görüşecek. Bilirkişi gönderip keşif yaptıracak.

Mahkeme satışı iptal ettiği takdirde Ataköy Yalı Marine projesi kadük duruma düşecek. Bu durumda yıkım kararı alınması da olası. Böyle bir durumda tıpkı İstanbul’un tarihi siluetini bozan 16:9 kuleleri gibi Ataköy sahilde de siyasi iradenin kararı uygulaması beklenecek.

AYNI ŞEY HEP YAPILIYOR

Avukat Eren Can kararla ilgili şöyle konuştu: “Bu kararla yeniden yargılama yapılacak. Mahkeme esastan görüşmek zorunda. Haliyle keşif yapacak. İddiaların hepsi gerçekleşmiş ise satış iptali verecek. Belki de yıkım kararı alacak. Ancak bu durumla çok sık karşılaşıyoruz. Yargılamalar uzun sürüyor ve projeler bu aşamada bitmiş oluyor. İçinden çıkılmaz bir hale geliyor. Aynı şey 3. köprüde de yaşandı. Karar çıktı ama bu sırada köprü açıldı. Yine Mecidiyeköy eski likör fabrikası arazisine yapılan inşaatlarda aynı durumda.’’

Hürriyet