Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeli?

Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeli?

 

Konut kredisindeki maliyetlere bakıldığında, Mayıs ayında 10 yıllık vadede kredi maliyetlerinin aylık yüzde 1,10 ila yüzde 1,29 arasında değiştiği görülüyor. Bankalar arasında farklılık olmakla birlikte 100 bin TL tutarında kredi için aylık ödemelerin 10 yıllık vadede bin 505 lira, 5 yıllık vadede ise 2 bin 286 lira dolayında seyrettiği belirleniyor. Peki konut kredisi kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

İşte bu sorunun cevabı:

  • Konut finansmanı kredilerini sabit faizli, değişken faizli ya da hem sabit hem değişken faizli olarak kullanabilirsiniz.
  • Değişken faizli konut kredinizin faiz oranında değişiklik olduğunda, banka değişikliği uygulamaya başlamadan önce, size, yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısıyla bilgilendirme yapar. Banka bilgilendirmede, yeni faiz oranı kullanılarak hazırlanmış ödeme planını da sizinle paylaşır.
  • Konut kredilerinde, kredinin ödenmemesi durumunda öncelikle kredi borçlusu aleyhine icra takibi başlatılır. Eğer kredi borçlusundan tahsilat yapılamazsa, kefilden borcu ödemesi istenebilir.
  • Bankadan talep etmeniz ve bankanın da uygun görmesi halinde; konut kredinizin faiz oranında, türünde ve para biriminde değişikliğe giderek, konut kredinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Benzer şekilde, aynı teminatı göstererek kullandığınız konut kredilerinizi birleştirerek de konut kredinizi yeniden yapılandırmanız mümkün.
  • Konut finansmanı kredilerinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız yoktur.
  • Konut finansmanı kredilerinde faiz oranı/kâr payı sabit olarak belirlenmişse, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, banka tarafından erken ödeme tazminatı talep edilebilir.
  • Erken ödeme tazminatı, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve bankaya erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1’ini, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise %2’sini geçemez. Erken ödeme tazminat tutarı, toplam indirim tutarını aşamaz. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde erken ödeme tazminatı talep edilemez.
  • Konut kredisi gibi belirli süreli kredi sözleşmelerinde, birbirini izleyen 2 taksiti ödememeniz durumunda, en az 30 gün süre verilerek, taksitlerin ödenmesi için size uyarıda bulunulur. Verilen sürede ödeme yapmamanız halinde, banka kalan kredi borcunun tamamını talep edebilir, sonrasında yasal işlemlere başvurabilir.
  • Ödememe veya geç ödeme durumunda, sözleşmenizde yer alan akdi faiz oranının yüzde 30 fazlası oranında gecikme faizi tahsil edilir. Bu faiz, anapara borcunuz üzerinden hesaplanır.