İFM, yeşil bina standartları ile çok konuşulacak

İFM, yeşil bina standartları ile çok konuşulacak

Yeşil bina sertifika danışmanı Altensis Kurucu Ortağı Berkay Somalı, İFM’nin en az yüzde 30 enerji ve ısı verimliliğine sahip olacağını söyledi.

Türkiye’de paranın otoritesi olan kamu kurumlarının binalarının temeli önümüzdeki günlerde atılıyor. Böylece kamu ayağı da kurulmakta olan İFM projesi yaşam enerjisine kavuşuyor.
Projenin çevre dostu sertifika danışmanı Altensis Kurucu Ortağı Berkay Somalı, İFM projesinin çevre dostu yeşil bina standartları ile de çok konuşulacağını belirterek “Finans Merkezi’nin yeşil bina standartları, parayı yönetenlere tasarruf yaptıracak” diye konuştu.
Mimarisi Tarihe, Standartları Geleceğe Dönük Proje

Mimarisinde özgün izler taşıyan proje, küresel ısınmaya karşı önlem olarak geliştirilen yeşil bina standartları ile gelecek yüzyıllara selam veriyor.
Altensis Kurucu Ortağı Berkay Somalı, Istanbul’un binlerce yıldır medeniyet merkezi olması ile tarihe dönük bir yüzü olan projenin yeşil bina standartları ile de geleceğe dönük bir yüzünün olduğunu belirterek şunları söyledi:
Berkay Somalı “İstanbul Finans Merkezi’ndeki binalar, çevreci özelliklerini Leed Gold (altın) sertifikasıyla tescilleme sürecindeler. Bu özel projelere Altensis çevre dostu yeşil bir yerleşke olabilmesi için danışmanlık veriyor. Altensis olarak sadece İFM’de 2 milyar USD’lik proje portföyünün yeşil bina danışmanlığını ve LEED sertifika süreci yönetimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

2 bin kW’lik Yenilenebilir Enerji Kapasitesi

Master planlarında belirtilen en az %1’lik yenilenebilir enerji hedefine istinaden İstanbul Finans Merkezi projesi tamamlandığında yaklaşık olarak toplam 2.000 kW kurulu gücünde yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olacak. Bu anlamda, yenilenebilir enerjiyi ve enerji verimliliğini önceliklendiren şekilde tasarlanan İstanbul Finans Merkezi projesi sonuçlandığında en az % 30 oranında enerji ve su verimliliği sağlayacak.
Berkay Somalı, merkezin inşaatı süresince yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, gri su ve yağmur sularının toplanarak yeniden değerlendirilmesi, yeşil alanların arttırılması, yerel ve adapte olmuş az su tüketen bitki seçimleri, geçirgen sert zemin kaplamaları kullanılması, inşaat kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması, atıkların geri kazanımı, sürdürülebilir malzeme kullanımı, uluslararası standartlara uygun havalandırma sistemlerinin tesisi, günışığından faydalanma gibi kaynak verimliliği ve insan sağlığına yönelik çevre dostu stratejilerin kullanılacağını belirtti.

Çevreye de Çalışana da Dost Bir Proje Olacak

Sözkonusu çevre dostu binalar düşük işletme ve bakım giderlerine sahip bulunuyor. Berkay Somalı “Bunun sebebi binaların işletme giderlerinin düşük olması, insan sağlığı ve konforuna yönelik yüksek performansları ve pazarlama avantajlarıdır. Gelişmiş ülkelerde sertifikalı yeşil binalarda kira gelirlerinde ortalamada % 10 ila 20 arasında değişen oranlarda artışlar tespit edilmiştir. Satış bedellerinde ise ortalamada % 10’a varan artışlar öngörülmektedir” dedi.
Sözkonusu binaların işyeri performansına etkisi olduğunu da anlatan Berkay Somalı, ABD’de ofis binalarında yapılan bir araştırmaya göre, yeşil binaya geçen firmaların işe devamsızlık ve işten ayrılma oranlarında %20 civarında azalma yaşadığına dikkat çekti. Berkay Somalı “Leed sertifikalı İFM projesi, çevreyle de çalışanıyla da dost bir proje olacak” diye konuştu.