Kiralamada Ev Sahibinin Yükümlülükleri nelerdir?

Kiralamada Ev Sahibinin Yükümlülükleri nelerdir?

Kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkinin sorunsuz yürütülebilmesi için her iki tarafın da yükümlülüklerini bilmesi gerekiyor.

kiralik_ev_satisi

Yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlarda sorunlar başlıyor, her iki taraf için sorunlar içinden çıkılamaz hale dönüşüyor.
Peki en sahibinin yükümlülükleri neler
Kira sözleşmesinin imzalanması ile hem ev sahibi hem de kiracı bazı haklara sahip oluyor.Bu haklardan hariç iki tarafın da yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin neleri kapsadığı konusunda Türk Borçlar Kanunu gerekli açıklamayı yapıyor.Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bazı yaptırımlar uygulanıyor.

Ev sahibinin kiracıya karşı yükümlülükleri

1.     Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresi içinde de bu durumda bulundurmakla yükümlüdür.

2.     Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır.

3.     Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.

4.     Kiraya veren, kusuru olmadığını ispat etmedikçe, kiralananın ayıplı olmasından doğan zararları kiracıya ödemekle yükümlüdür.

5.     Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi durumunda kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür.

6.     Kiraya veren, gereksinim ve ihtiyaç amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.