Uzmanlar yatay yapılaşmayı tartışıyor

Uzmanlar yatay yapılaşmayı tartışıyor

istanbul'da yapay yapılaşma

İstanbul gibi dev bir metropolde yatay mimari yapılaşma mümkün mü? Yatay düşey polemiği mi yoksa doğru planlama mı?

Yükselmenizin kaçınılmaz olduğu durumlar var. Mesele yükselme veya yatay mimari çözümlerde çok iyi planlamada gizli. Yüksek blokların çevre ile ilişkisi doğru çözüldüğü sürece daha sağlıklı kentlere ulaşmak mümkün. Öte yandan “yatay mimari” hepimizin özlemi. Sokaklarında samimiyetin yaşandığı mahalleler, yığınlar içinde bir pencereden dışarıyı gözetlemekten şüphesiz daha keyifli. İstanbul için “yatay mimari” mümkün mü? Bu sorunun cevabını mimarlarla tartıştık….

TAGO Architects, GÖKHAN AKTAN ALTUĞ:
Uygulanması zaman alacak

TAGO Architects, GÖKHAN AKTAN ALTUĞ

Yatay mimari, kullanıcının ölçek olarak bütünleşebileceği, topografyanın ve iklimsel verilerin daha iyi yorumlandığı projelerin ortaya çıkmasına vesile olabilir. İstanbul söz

konusu ise yatay mimarinin bu anlamda mevcut imar koşulları ile uygulanması biraz zaman alacak gibi. Mevcut yoğunluk doğrudan yatayda uygulanır ise yaşam alanları daralacaktır.

AE Mimarlık, AHMET ERKUTOĞLU:
Şehir planlaması ile mümkün

AE mimarlık

Yatay bir yapılaşma yapılacak bunu gerçekleştirmek çok ise ona göre arazi politikaları gerekli. Yeşil alanlar nasıl korunacak? Bu ancak yeni bir şehir planlamasında mümkün. Örneğin, Kanal İstanbul’da. Ama Bağdat Caddesi’nde zor. Artış parsel bazında değil de kademeli olarak parselin birleştirilmesi şeklinde verilseydi, sorun çözülebilirdi. Sosyal donatılar ve yeşil alanlar için dikey planlama kaçınılmaz.

Iglo Architect, ZAFER KAROĞLU:
İmkânsız aşk senaryosu

iglo arcitect

Yatay mimarlık ve İstanbul, bu ilişki imkansız aşk senaryolarını hatırlatıyor. İstanbul’un mevcut yapılaşma senaryosu, özellikle merkez noktalarda azalan araziler, kentsel dönüşümü uygulanabilir kılmak gibi hedeflerle birlikte konut talebini karşılayabilmek adına yüksek yapılaşmaya ihtiyaç duyuyor. Bu durum geniş bulvarlara, nefes alan meydanlara, yeşil alanlara hızla veda etmemize de sebep oluyor. Gerçekçi olmak gerekirse artık yeni gelişen kentin dış sınırlarında yatay mimari kararları alınmadıkça İstanbul’da bu tarz yapılaşmanın oluşması mümkün görünmüyor.

Habertürk/Esin Tümer